Kontakt

Prevádzkovateľom e-shopu na stránke www.olivovnik.sk je:

JACOBS LIGHT COMMUNICATION s. r. o. 
Sklabinská 16
831 06 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 35885211
IČ DPH: SK2021834298
OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro. – vložka č. 31656/B

Zodpovedná osoba: Marcel Novosad – konateľ

Tel.: + 421 948 312 777
Telefonický kontakt je k dispozícii:
pondelok – piatok 9.00 hod.-16.00 hod.
email: olivovnik(at)o­livovnik.sk

Osobný odber len po dohode vopred: Farmársky Biozelovoc,  Areál R1 centrum, Rožňavská 1, 83102 Bratislava 3

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02/ 58272 172–3; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170
e-mail: ba(at)soi.sk